Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 61 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Mirna Vengert Razlike u veličinama vertikalnih progiba između normi HRN EN 1993-1-1:2014/NA2015 i prEN 1990:2017 Ivica Džeba 24.09.2019.
Matija Vujnović Elementi izloženi tlaku i savijanju-dva postupka proračuna Ivica Džeba 24.09.2019.
Dominik Biškup Bočno torzijsko izvijanje valjanih profila Ivica Džeba 10.09.2019.
Marija Mendeš Razlike u veličinama vertikalnih progiba između normi HRN EN 1993-1-1:2014/NA2015 i prEN 1990:2017 Ivica Džeba 25.09.2018.
Ivana Vincek Razlike u veličinama vertikalnih progiba između normi HRN EN 1993-1-1:2014/NA2015 i prEN 1990:2017 Ivica Džeba 25.09.2018.
Domagoj Grabovac Pojednostavnjena metoda ograničene plastične preraspodjele momenata Ivica Džeba 10.07.2018.
Bernard Kanižaj Čelična hala Ivica Džeba 26.09.2017.
Anđelo Valčić Sekundarni naponi kod rešetkastih nosača Ivica Džeba 26.09.2017.
Tea Zlatarić Utjecaj rupe za vijak na otpornost poprečnog presjeka Ivica Džeba 26.09.2017.
Nikola Strahija Sekundarni naponi kod rešetkastih nosača Ivica Džeba 26.09.2017.
Mateo Ružić Klase poprečnih presjeka i ekonomski aspekti za centrički opterećene tlačne elemente Ivica Džeba 26.09.2017.
Ivano Oršulić Sekundarni naponi kod rešetkastih nosača Ivica Džeba 26.09.2017.
Neven Juranić Elastični globalni proračun i preraspodjela momenata Ivica Džeba 26.09.2017.
Ivan Šestak Čelična hala Ivica Džeba 26.09.2017.
Jozo Mostarac Sekundarni naponi kod rešetkastih nosača Ivica Džeba 11.07.2017.
Franka Roković Klase poprečnih presjeka i ekonomski aspekti za elemente opterećene na savijanje Ivica Džeba 11.07.2017.
Ida Kosorčić M/N kod otpornosti I poprečnog presjeka klase 1 ili 2 Ivica Džeba 11.07.2017.
Natalija Papić Utjecaj koeficijenta sigurnosti gama M0 na obavezu proračuna otpornosti poprečnog presjeka Ivica Džeba 27.09.2016.
Iva Pašalić Razlike u otpornostima na bočno-torzijsko izvijanje primjenom dvije metode proračuna Ivica Džeba 27.09.2016.
Elia Karamatić Dva postupka za određivanje otpornosti na bočno-torzijsko izvijanje Ivica Džeba 27.09.2016.