Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 43 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Matea Gudelj Aerodinamičke sile Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Ante Kovačević Aerodinamičke sile na jedrilicu Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Kristian Ilić Analiza preljevanja preko preljeva Goran Gjetvaj 10.07.2018.
Mia Hering Buka generirana elementima fasade Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Alen Hećimović Hidraulička analiza podmorskog ispusta Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Dora Šelaj Hidraulička analiza podsljemenskih retencija Goran Gjetvaj 12.09.2017.
Borna Doračić Hidraulička analiza retencije Rudarska Gradna Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Juraj Šćepanović Hidraulička analiza sustava za vodoopskrbu Goran Gjetvaj 25.09.2018.
Josip Husajina Idejno rješenje brane Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Dajana Zarić Infiltracija površinskih voda kroz nesaturiranu zonu Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Tomislav Krovinović Izmjena vode u jezeru Bundek Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Marko Fučkar Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 03.10.2011.
Dejan Zeman Metode mjerenja protoka Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Ervin Karabegović Metode određivanja koeficijenta filtracije Goran Gjetvaj 25.09.2012.
Hrvoje Dugandžić Metode određivanja koeficijenta vodopropusnosti Goran Gjetvaj 27.09.2016.
Toni Holjević Model tečenja u Riječini Goran Gjetvaj 15.09.2015.
Bernard Pauzar Nanos u vodotocima Goran Gjetvaj 26.09.2017.
Fran Mažuranić Numerički model toka vode kroz nesaturirano tlo Goran Gjetvaj 23.09.2014.
Marko Perjan Otpornost hidrotehničkih nasipa na hidrauličku eroziju Goran Gjetvaj 22.09.2015.
Marko Vukić Podzemne vode Goran Gjetvaj 02.10.2012.