Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 51 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Marijo Vrdoljak Primjena teorije evakuacije na planove evakuacije poslovnih objekata Konzuma Miljenko Antić 20.06.2017.
Dinko Salopek Primjena teorije evakuacije na planove evakuacije iz poslovnih objekata HEP-a u Zagrebu Miljenko Antić 20.04.2015.
Antonela Čolić Definiranje utjecaja komponenata ventiliranih fasada na širenje požara ispitivanjem uzoraka u velikom mjerilu Ivana Banjad Pečur 10.07.2019.
Mileta Jeremić Primjena numerićke metode Dow indeks Dubravka Bjegović 06.12.2010.
Boris Simonić Obloge i pregrade za zaštitu od požara u zgradarstvu Dubravka Bjegović 02.04.2012.
Ivica Hrdalo Analiza sustava odimljavanja atrija, trgovačkih centara i velikih prostora prema regulativi NFPA 92B Dubravka Bjegović 29.09.2011.
Tomislav Vuić Reakcija na požar povezanih sustava za vanjsku toplinsku izolaciju (etics) na osnovi ekspandiranog polistirena i na osnovi mineralne vune Dubravka Bjegović 09.09.2013.
Željko Mužević Izračun potrebnog vremena za evakuaciju iz poslovne građevine korištenjem računalnog programa Dubravka Bjegović 04.03.2011.
Ljubica Ćusak Utjecaj djelovanja požara na sigurnost građevine, koncept nove tehničke regulative Dubravka Bjegović 08.07.2010.
Mario Beber Sustavi automatske dojave požara u cestovnim tunelima Dubravka Bjegović 14.10.2013.
Lidia Karla Vranješ Utjecaj djelovanja požara na mehanička svojstva betonskih konstrukcija mikroarmiranih prirodnim vlaknima Ivica Boko 11.02.2021.
Damir Ćavar Planiranje i provedba prednjih faza EU projekata željezničke infrastrukture Ivana Burcar Dunović 17.11.2020.
Danko Prša Analiza modela tehničko-organizacijskog okrupnjavanja i specijalizacije vodno-komunalnih društava Ivana Burcar Dunović 26.09.2017.
Tomo Dubovečak Model za potporu odlučivanju o prioritetima obnove i održavanja prijemnih zgrada HŽ infrastrukture Anita Cerić 06.10.2015.
Božidar Horvat Strategije gašenja požara u cestovnim tunelima Miodrag Drakulić 30.03.2015.
Željko Špiljar Usporedba sustava odimljavanja podzemnih garaža Miodrag Drakulić 18.12.2013.
Roberto Rogulj Projektiranje, održavanje i ispitivanje sprinkler instalacija Miodrag Drakulić 20.06.2017.
Marijan Kamenjašević Analiza niskotlačnog stabilnog sustava za gašenje požara vodenom maglom Miodrag Drakulić 17.12.2013.
Mario Bošnjak Uvjeti za postavljanje malih spremnika za ukapljeni naftni plin u važećim propisma rh i usporedba s uvjetima iz pravila tehničke prakse Miodrag Drakulić 18.12.2013.
Filip Milardović Modeliranje razvoja požara u sportskoj dvorani s ciljem ocjene potrebitosti zaštite čelične konstrukcije krova Miodrag Drakulić 15.04.2021.