Opcije pristupačnosti Pristupačnost

Za pretraživanje  molimo koristiti pretraživanje po prezimenu.

Podaci na ovoj stranici se ne mogu uzeti kao službeni (službene podatke može dati samo Fakultet, tj. njegova studentska služba koja vodi te podatke).


Unos i prikaz radova


Napredna pretraga

Ukupno: 51 rezultata

Skoči na stranicu | ->

Kandidat Naslov Mentor Datum obrane
Ime Prezime
Ivana Bulum Mišura Primjena EU PM2 metodologije kod upravljanja projektima u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Mladen Vukomanović 27.09.2021.
Zrinka Brkić Definiranje smjernica za poboljšanje ugovora o građenju objekata visokogradnje između investitora i izvođača radova Mladen Vukomanović 27.09.2021.
Filip Milardović Modeliranje razvoja požara u sportskoj dvorani s ciljem ocjene potrebitosti zaštite čelične konstrukcije krova Miodrag Drakulić 15.04.2021.
Lidia Karla Vranješ Utjecaj djelovanja požara na mehanička svojstva betonskih konstrukcija mikroarmiranih prirodnim vlaknima Ivica Boko 11.02.2021.
Ivan Zekušić Održavanje hidrantskih mreža za gašenje požara Dražen Vouk           14.12.2020.
Damir Ćavar Planiranje i provedba prednjih faza EU projekata željezničke infrastrukture Ivana Burcar Dunović 17.11.2020.
Bartul Žižić Upotreba alternativnih izvora vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara u priobalnim područjima Dražen Vouk           21.09.2020.
Emilija Ivančić Planiranje evakuacije u slučaju požara ljudi s poteškoćama u kretanju Marija Jelčić Rukavina 10.07.2020.
Dražen Pekčec Analiza sustava za odvođenje dima i topline trgovačkog centra Miodrag Drakulić           20.02.2020.
Antonela Čolić Definiranje utjecaja komponenata ventiliranih fasada na širenje požara ispitivanjem uzoraka u velikom mjerilu Ivana Banjad Pečur 10.07.2019.
Danko Prša Analiza modela tehničko-organizacijskog okrupnjavanja i specijalizacije vodno-komunalnih društava Ivana Burcar Dunović 26.09.2017.
Marijo Vrdoljak Primjena teorije evakuacije na planove evakuacije poslovnih objekata Konzuma Miljenko Antić 20.06.2017.
Roberto Rogulj Projektiranje, održavanje i ispitivanje sprinkler instalacija Miodrag Drakulić 20.06.2017.
Sanda Kolarić Buconjić Kritični faktori uspjeha pri provedbi projekata navodnjavanja Mladen Radujković 27.02.2017.
Duje Lalić Hidraulički proračun dovodnog i odvodnog sustava HE Senj Eva Ocvirk 26.09.2016.
Miljenko Mužević Proračun otpornosti nosive konstrukcije skladišta na djelovanje realnog požara Bernardin Peroš 30.03.2016.
Marco Franjul Specifičnosti postupka javne nabave za radove u građevinarstvu Ivica Završki 25.02.2016.
Ilija Vrcelj Metode izračuna dozvoljenog opterećenja prijamnika Davor Malus 24.11.2015.
Tomo Dubovečak Model za potporu odlučivanju o prioritetima obnove i održavanja prijemnih zgrada HŽ infrastrukture Anita Cerić 06.10.2015.
Igor Špoljarić Mjere zaštite od požara kod linija za sušenje, preradu i skladištenje žitarica Mladen Jošić 29.09.2015.