Opcije pristupačnosti Pristupačnost
Kriteriji za upis u prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija Građevinarstvo u ak. god. 2023./2024

 


Obavijest o prijavama i upisu...
Autor: Urednik Građevinskog fakulteta
  1. Pristupnici su dužni priložiti:
  • zamolbu za upis
  • ovjereni studijski program fakulteta
  • prijepis ocjena s navedenim prosjekom ocjena
  • svjedodžbu, odnosno diplomu o završenom fakultetu, a kandidati koji su studirali izvan RH i Potvrdu o priznavanju - nostrifikaciju
  • uplatnicu o plaćenim troškovima prijave u iznosu od 400,00 kn uplaćene na IBAN Građevinskog fakulteta, broj: HR0223600001101219412, svrha: troškovi prijave, primatelj: Građevinski fakultet, Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb.
  1. Prijave za upis podnose se osobno  u studentskoj referadi (Kačićeva 26, soba broj 50) do 19. rujna 2014. godine do 10 sati ili preporučeno poštom.
  1. Daljnje obavijesti o upisu prijavljenih pristupnika biti će objavljene na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.
Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan